GOLDMAN S.P Z.O.O,Bydgoszcz

2014
Wykonała pracę polegające na przeprowadzeniu rozbórki budynku mieszkalnego oraz komina o wysokości 22 m w miejscowości Tomaszowice.
Usługa obejmowała także  transporcie materiałów z rozbiórki
Kujawsko-Pomorskie