Oferta

W zakres działalności firmy TRANSTOM Tomasz Kęska wchodzą:

1. Roboty :

– ziemne
– rekultywacja terenu,
– niwelacja terenu,
– porządkowanie działek i terenów otwartych,
– przygotowanie placów budowy,
– wykopy pod fundamenty,
– korytowanie pod drogi parkingi i inne obiekty,
– skarpowanie terenów,
– zasypki ław fundamentowych,
– wykopy pod budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe jedno i wielorodzinne oraz usługowe,

2. Roboty

– drogowe

– rekultywacja terenu

– niwelacja terenu

– porządkowanie działek i terenów otwartych

– przygotowanie placów budowy

3. Roboty

– hydrotechniczne

4. Prace

– wyburzeniowe:
– budynków
– obiektów przemysłowych
– elementów infrastruktury

5. Wynajem

– samochodów i sprzętu budowlanego

6. Usługi transportu

– gabarytowego 

– ponadgabarytowego

– niskopodwoziowego

7. Sprzedaż i dostawa

– kruszyw naturalnych i betonowych

– piasku

– żwiru

– betonu

– tłucznia w różnych frakcjach

Nasze kruszywa

8. Przewóz

– ciężkich materiałów sypkich

9. Materiały po rozbiórkach

– Odbiór

– transport

– składowanie

– utylizacja gruzu

– oraz materiałów po wyburzeniowych

10. Usługi

– transportowe

Ponadto oferujemy następujące usługi:
– wynajem samochodów i busów samowyładowczych, ciągników siodłowych, naczep niskopodwoziowych do transportu gabarytowego i ponadgabarytowego, lawet do transportu samochodów osobowych, pojazdów New Holland z pługiem i szczotką, koparek gąsienicowych hybrydowych i koparkoładowarek.
– prace wyburzeniowe;
– roboty ziemne i drogowe;
– rozładunek wagonów;
– sprzedaż kruszyw.